Selecteer een pagina

Stichting

Stichting Nynkes Kans
Is opgericht op 3 februari 2022.
Is gevestigd in Emmen.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 85395579.
Heeft als identificatienummer (RSIN) 863609284.

Bankgegevens
De naam van de bank is bunq B.V.
Naam rekeninghouder is Stichting Nynkes Kans.
Het bankrekeningnummer (IBAN) is NL53 BUNQ­2068 0577 35.
De business identifier code (BIC/SWIFT) is BUNQNL2A (BUNQNL2AXXX).
Vestigingsadres van de bank is Naritaweg 131-133, 1043 BS Amsterdam.

Doneren
Wil je doneren? Klik dan hier voor de betaalpagina van Stichting Nynkes Kans. Hier kun je veilig met iDEAL een donatie doen

Financiële verantwoording
Elk jaar zal de stichting een verslag en verantwoording publiceren over de inkomsten en uitgaven, activiteiten, haar vermogenspositie en de voorgenomen bestedingen ervan. Klik hier voor de financiële verantwoording. Voor een samenvatting klik je hier.

Doelstelling
De stichting heeft geen winstoogmerk en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Alle donaties zullen worden gebruikt om de volgende doelstelling te realiseren: het financieel faciliteren van de medische behandelingen van Nynke, alsmede van de bijkomende onkosten, voor zover de kosten van de medische behandelingen en de bijkomende onkosten niet door (ziektekosten-) verzekeringen worden vergoed.

ANBI-status
De stichting die primair gericht is voor het financieel faciliteren van medische behandelingen voor Nynke wordt door de Belastingdienst niet gezien als een algemeen nut beogende instelling zoals aangeven in de nadere voorwaarden die daarvoor opgenomen zijn in de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hierdoor zijn donaties niet aftrekbaar.

Beleidsplan en statuten
De doelstelling en het beleid van de stichting staan beschreven in het beleidsplan. Klik hier voor de statuten.

KVK uittreksel UBO-register
Met het KVK uittreksel UBO-register krijg je inzicht in wie de uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners, kortweg UBO’s) binnen Stichting Nynkes Kans zijn.

Bestuur
Voorzitter: Marc Hindriks, vader van Nynke (Emmen)
Penningmeester: Nathalie Misker-Hoving (Emmen)
Secretaris: Grietinus Kruise (Emmen)

Contact
Je kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@nynkeskans.nl. Ook kun je via Messenger Stichting Nynkes Kans bereiken.